با دوربین جناب یک دوست

 

ماهی هستی/ دیدنی

 

 

ماهی هستی/خوردنی

 

 

ماهی هستی/گرفتنی

عکاس این تصویر: دامنه. پشت بام خونه

 

 

محلی هستی/تاریخی

پنج مرداد 1397 روستای دارابکلا. عکاس: جناب یک دوست

 

 

منظره هستی/ رؤیایی

 

 

فامیلی هستنی/ افزودنی

 

 

دوستی هستنی/فامیلی گری

 

 

ماهگیری هستی/همیشگی

 

 

ماهی های هستنی/ جیزکردنی

 

 

ماهی هستی/بلعیدنی

 

 

چنگک هستنی/صیدکردنی

 

 

از جناب یک دوست در ثبت این تصاویر دیدنی ممنونم

 

 

غورزم هستی/ماهی دادنی

 

 

عکاس: جناب یک دوست

 

 

سیدقاسم هاشمی هستی/خنده کردنی

 

 

کف رودخانه ای/ناخشک شدنی

 

 

سرده مسیری /جاری شدنی

 

 

شالیزار هستی/بوکردنی

 

 

طبیعت دارابکلایی/خدادادنی

 

 

نگهبانی هستی/رد نکردنی

 

 

بینجسّون هستی/با آب معدنی

 

 

خوشۀ بینح هستی/هِنگورومی

 

 

بالادست دارابکلایی/همیشه دیدنی

 

 

پُل فلزی هستی/چهل متری

 

 

کِلۀ آب هستی/حیات بخشیدنی

 

 

دره دله هستی/به یاد وَگ کپّل زنی

 

 

سرسبز هستی/شکرکردنی

 

 

نمی دونم کجایی/حس کردنی

 

 

جادۀۀ جنگلی صحرای هستی/همیشه راه رفتنی

 

 

شیار درّۀ جناسمی/درهمسایگی

 

 

گل نسترن هستی/لای هر پیراهنی

این عکس: از دکتر فتح الله دهقان

 

 

مرغانه نیمرو هستی/در هر خونه و برزنی

این عکس: از مهندس محمد عبدی سنه کوهی

 

 

و این تصویر هم تقدیم دامنه به معناگرایان

 

آیت الله بهجت فومنی

 

این عکس از: حجت الاسلام شیخ حامد دارابی نیا