عکس ها و چهره ها

 

مراسم شهادت امام جواد (ع) منزل حاج احمد. 21 مرداد 1397. عکاس: دامنه

 

از چپ: جلیل طاهرپور. ید عسکری شفیعی. محمد بابویه. حسن آهنگر (حاج اسمل ابراهیم). قاسم محسنی و دوست گرامی ام حجتت الاسلام فارابی

 

رفتن اوسایی به زیارت امام رضا (ع). 19 مرداد 1397

 

دکتر عبدالکریم سروش. عکس از دامنه

 

دامنه. 1362

 

آقای شیخ وحدت و سیدعلی اصغر. نوروز 1397. منزل سیدعلی اصغر

 

نوه ام علی در آغاز یک سالگی. عکاس: عاصم

 

و

 

نواه ام علی

 

و

 

دکتر محسن آهنگر دارابی. آمریکا

 

عاصم. شیراز 17 مرداد 1397

 

و

 

حسین بختیاری. سید جلال حسینی افغان. سید محمود سید جلال حسینی افغان. 1 مرداد 1397

 

حاج رضا دارابکلایی. بهنام رجبی. قائم شهر. منزل خاله بتول (خواهرشهید سیروس اسماعیل زاده). 18 مرداد 1397. عکاس: ام البنین دارابکلایی

 

حجت الاسلام شیخ محمد غلامی دارابی. مرداد 1397. ورزشگاه دارابکلا

 

عاصم. شیراز 17 مرداد 1397.

 

و

 

و

 

و

 

انجیر. ارسالی یک دامنه خوان

 

انجیر .ارسالی مهندس محمد عبدی

 

نوه ام علی طالبی دارابی مرداد 1397. قم

 

و

 

آریا و بهنام. 19 مرداد 1397. دریای خزر ساری

 

خواهرزاده ام حسین رجبی دارابی و بهنام و آریا

 

خواهرزاده ام حسین رجبی دارابی

 

عکاس: جناب یک دوست

 

ارسالی مهندس محمد عبدی

 

حامد ملایی دارابی

 

سخن امیرکبیر دربارۀ دزدی های در مملکت و حکومت

 

مراسم جشن اولیم سال تولد نوه ام علی. من. اخوانم: آقای وحدت. دکتر شیخ باقر. 18 مرداد 1397. منزل عادل

 

کیک یک سالگی نوه ام علی

 

و

 

علی و دائی اش آقا سید سیف

 

و

 

جشن تولد یک سالگی نوه ام علی. مرداد 1397.

 

و

 

یک ساله شدن نوه ام علی طالبی دارابی

 

عکاس: سُرورالسّادات

 

من. اخوانم: آقای وحدت. دکتر شیخ باقر. عارف. عادل. عاصم. 18 مرداد 1397. منزل عادل

 

و

 

و

 

حجت الاسلام مالک رجبی دارابی. گلوگاه. مرداد 1397

 

آرامگاه روانشاد یوسف رزاقی. 18مرداد 1397.. عکاس: اسماعیل دارابکلایی

 

شهید مظلوم ابراهیم عباسیان. 18مرداد 1397.. عکاس: اسماعیل دارابکلایی

 

شهید مظلوم ابراهیم عباسیان

 

(اینجا)

 

شهید مظلوم ابراهیم عباسیان. عکاس: سیدمحمد موسوی دارابی. 19 مرداد 1397.