نوۀ من علی. 22 مرداد 1397. قم

 

و

 

و

 

خواهرزاده ام حسین رجبی دارابی. 22 مرداد 1397.

 

بهنام رجبی دارابی سر قبر فاطمه دارابکلایی. 22 مرداد 1397.

 

فضل الله فضلی


من و حیدر. سال 1363. منزل پدر. تمرین لباس پدر

 

دودانگۀ ساری. سال 1365.

 

دودانگۀ ساری. سال 1365. ساختمان امام سجاد (ع) اولین محل اشتغال دامنه


دامنه. سال 1363.

 

تشکر فرمانده کل سپاه

 

مدرک فارغ التحصیلی ام در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران. 1374.

 

و

 

اخوی ام آقا باقر

 

و

 

فضایی از دارابکلا در شهریور 1397. ارسالی یک دامنه خوان

 

و

 

و

 

و

 

و

 

و

 

و

 

و


عاصم. 8 شهریور 1397

 

و

 

و

 

سید سیف. دائی نوه ام علی

 

و

 

و

 

و

 

و

 

و

 

پلیس راه سورک و ساری. ارسالی رضوان رمضانی 6 شهریور 1397.

 

و

 

نوه ام علی؛ در لباس ماه محرم

 

و

 

و

 

و

 

و

 

و

 

عادل. سال 1369. عکاس: دامنه

 

و

 

بهنام رجبی. شهریور 1397.

 

و

 

علی. 15شهریور 1397.

 

درمان گوش سال 1396

 

علی. 15 تیر 1397 عکاس: دامنه

 

و

 

علی؛ 22 تیر 1397. یازده ماهگی. بوستان علوی قم

 

قسمت اول : اینجا

 

و

 

 

مسجد قدس شهرک امام خمینی قم. 23 مرداد 1397. عکاس دامنه