قم. صحن اتابکی حرم حضرت معصومه (ع). 13 مهر 1397. عکاس: دامنه
 
 
نوه ام علی. 25 شهریور 1397. ماه محرم

 
و
 
 
علی. منزل. مهر 1397.
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
عاصم. سخنرانی. تهران. مهر 1397.
 
 
و
 
 
و
 
 
علی. 7 مهر 1397.  عکاس: دامنه.
 
 
عکاس: دامنه
 
 
و
 
 
22 مرداد 1397. جشن. یک سالگی نوه ام علی
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
عاصم
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
 
و
 
 
سیلاب روستای دارابکلا. عصر جمعه 13 مهر 1397.

و
 
قم. دانشگاه ادیان و مذاهب. ضلع شمالی. مهر 1397. عکاس: دامنه
 
 
شهرک پردیسان قم. مهر 1397. عکاس: دامنه