وبلاگ داران دارابکلا. روز شهادت امام رئوف حضرت رضا (ع) به قول ما دارابکلایی ها چهل و هشتم، روز 5 شنبه 12 دی 1392 بین ساعت 10 تا 12. امامزاده جعفر دارابکلا. وعدۀ روز رضا (ع)
 
 
 
از راست: سیروس رجبی (نیلگون4) . محمد آهنگر (مقدس7). حمیدرضا شهابی. سید رسول هاشمی دارابی. دامنه. سید ادریس صباغ. سیدمحمد هاشمی. علی اکبر طالبی. عکاس: قربانعلی طالبی
 
 
از راست:سلمان آهنگر. سید ادریس. جواد آهنگر. سید رسول. دامنه. علی اکبر طالبی. سیروس رجبی. محمد آهنگر. قربانعلی طالبی. سیدمحمد هاشمی. عکاس: حمیدرضا شهابی
 
 
 
از جناب مقدس بابت عکس های خاطره انگیز آن روز. ممنونم
درآن روز جمع شدیم رایزنی کردیم. یادش به خیر