کنار آبشار

 

 

و

 

 

تنۀ بجاماندۀ درختی که اسیر غارت قاچاقچی های چوب شد

 

 

عیدفطر. 26 خرداد 1397. جنگل دارابکلا. مسیر سنه کوه. سیدعلی اصغر. دامنه. حسن آهنگر. عکاس: مهدی آهنگر حاج مرتضی

 

 

سیدعلی اصغر. مهدی مقتدایی. دامنه

 

 

عاصم . بابلسر. اردیبهشت 1397

 

 

حسن

 

 

و

 

 

عید فطر 26 خرداد 1397 جنگل روستای دارابکلا مسیر سنه کوه: جعفر رجبی. سیدابراهیم مسلمی. سیدعسکری شفیعی. جعفر آهنگر. محمدحسین آهنگر. سیدعلی اصغر. حسن آهنگر حاج مرتضی. هادی آهنگر. مهدی آهنگر حاج مرتضی. عکاس: مهدی مقتدایی

 

 

عکاس: حسن آهنگر حاج مرتضی

 

دامنه. 26 خرداد 1397

 

و

 

 
من و نوه ام علی. 31 خرداد 1397
 
 
و

 
دامنه. 26 خرداد 1397. عکاس: سید علی اصغر
 
 
و
 
 

رفقا

 

 
و
 
 
بالای یال مسیر مَشرف به سنه کوه
 
 
و
 
 
26 خرداد 1397
 
 
دو پسرعمو
 

 
و
 
 
و
 
 
و
 
 
خاطره انگیز بود نشست جنگل
 
 
در این روز مهندس مهدی مقتدایی به همۀ حاضرین هدیه ای اهداء کردند. ممنونم
 
 
چشمۀ مسیر دارابکلا به سنه کوه
 

 
و
 
 
و
 
 
سیدعسکری مرد زحمتکش و پرتلاش در تفریحات جمعی
 
 
جعفر آهنگر دارابی. عکاس: سیدعلی اصغر
 
 
سیدعسکری شفیعی. محمدحسین آهنگر
 
 
خِش زن بِرار
 
 
بحث